• Váš košík je prázdny

OPRAVA a RENOVÁCIA NÁBYTKU

Predĺžte životnosť svojho nábytku opravou a renováciou.

Čo je oprava nábytku .


Pod pojmom oprava nábytku sa skrýva množstvo operácií , ktorých cieľom je priviesť mechanicky poškodený nábytok do pôvodného užívacieho stavu. Jednoducho povedané výsledkom opravy je plná funkčnosť ako pri novom nábytku.
Poškodenia nábytku spôsobené neopatrnosťou ,častým používaním, zlou kvalitou materiálu, vadou materiálu , alebo nešťastnou náhodou , čo mnohý poznáme pod pod známou vetou " spravilo sa to samo " sa dajú opraviť a práve tým sa naša firma zaoberá. Nie každý má možnosti a zručnosti aby takúto opravu zvládol a to nás viedlo k zavedeniu takejto služby. Oprava je mnohonásobne lacnejšia ako nový nábytok a mnohokrát je oprava dobrým riešením, ktoré predĺži Vášmu nábytku životnosť aj o niekoľko rokov a to stojí za uváženie. Ak zoberieme do úvahy ochranu životného prostredia

tak sa takýto benefit len zvyšuje.

Medzi oprava patria : Výmena vŕzgajúcich pántov, závesov , výmena inak poškodených závesov, výmena poškodeného iného kovania, oprava výsuvov, oprava vyklápajúcich sa častí nábytku, Doladenia a nastavenie nábytkových kovaní, doplnenie nábytku o tlmiace prvky napr. tlmiče nárazu, výmena úchytiek na nábytku , doplnenie úchytiek , oprava vyštiepených, odlomených  a inak znefunkčnených častí nábytku, spevnenie skriniek nábytku dodatočné ukotvenie nábytku k stene , doplnenie zámkou do jestvujúceho nábytku a pod.

Renovácia   nábytku  retušovaním .

Pod pojmom renovácia retušovaním  sa skrýva oprava nábytku za pomoci retušovacích opravných postupov, ktorých cieľom je dodať nábytku pôvodný vzhľad. Zjednodušene povedané je to oprava škrabancov na plávajúcich podlahách , pracovných doskách kuchynských liniek , alebo aj na samotných plochách ostatného nábytku. Pomocou špeciálnych  technologických postupov sa povrch ošetrí tak že sa vzniknutý defekt na nábytku stane neviditeľným .Ako prebieha naša práca ?


1. Identifikácia poškodenia Vášho nábytku .

Odfotíte závadné poškodené miesto na nábytku a pošlete nám FOTO cez E-mail obchod@nakos.sk a my posúdime akú opravu je možné urobiť na nábytku , aby sa obnovila jeho funkčnosť. Kvalitné foto s rôznych uhlov nám uľahčí posúdenie závady . Pre prípad nutnosti konzultácie zanechajte na seba kontakt. Konzultáciu cez telefón neúčtujeme je zdarma /výnimkou je predbežná konzultácia na mieste opravy, kde sa platia cestovné náhrady/ Po zhodnotení stavu a odkonzultovaní možného spôsobu nápravy Vám vyhotovíme cenovú ponuku.


2.Cenová ponuka.

V cenovej ponuke popíšeme dohodnutý návrh , ktorý obsahuje stručný popis budúcich predpokladaných prác . Súčasťou je cena dopravy poprípade materiálu ak je nutné zabezpečiť výmenu poškodeného kusa. Keďže posúdenie stavu opravy je na diaľku náročnejšie , môže sa stať , že na mieste opravy sa vyskytnú nepredvídané okolnosti a práce navyše neobsiahnuté v cenovej ponuke účtujú sa k cene v cenovej ponuke naviac. Výška prác naviac sa dohodne priamo na mieste s technikom ešte pred vykonaním prác. Často chcú zákazníci opraviť aj veci na ktoré pri objednaní opravy zabudli a preto volíme takýto prístup. /Ďakujeme za pochopenie/. Kompletnú ponuku pošleme na Vami poskytnutý kontakt. Cenová ponuka je tiež zdarma.


3. Rozsah prác.

Je predbežne určený v cenovej ponuke a upresňuje sa na mieste . Priamo s technikom si prejdete spôsob opravy postup a náročnosť Vám vysvetlí priamo technik. S opravou sú spojené aj riziká nakoľko nie každá vada sa dá opraviť, niekedy je nutná výmena poškodenej časti a práve preto je konzultácia najobjektívnejšia na mieste.4. Odsúhlasenie ceny.

Základné odsúhlasenie ceny prebieha Vašim súhlasom s cenou v cenovej ponuke a potvrdením záväznej objednávky.
Potvrdenie dodatočných prác sa uskutočnuje na mieste samom po konzultácii s technikom.5. Termín realizácie.

Termín realizácie si spoločne dohodneme s ohľadom na Vaše potreby a náročnosť opravy. Zmena termínu je možná po dohode oboch strán 48 hodín pred samotným termínom.6.Záruka na vykonané práce .

Po dokončení servisu od nás dostávate záruku v zmysle Všeobecných obchodných podmienok. Za svoju prácu ručíme a preto Vám ponúkame aj pozáručný servis.

Popis niektorých druhov poškodení a opráv nábytku.

Oprava poškodeného závesu - pántu:

Oprava poškodených závesov je jednou zo základných opráv nábytku. poškodenie môže byť mechanické a to vylomená časť , ohnutá časť , nefunkčný doťah , vŕzganie pántu . Záves môže byť aj v poriadku , ale poškodené je uchytenie závesu na dvierka skrynky takéto poškodeni sa tiež považuje za mechanické. Oprava je v celku jednoduchá ak je potrebná výmena .Pri výmene je však dôležité aký záves - pánt meníte. Závesy sa líšia podľa spôsobu otvárania , spôsobu uchytenia , účelu a záťaži. Toto je dôležité vytypovať.        Pri výmene pántu je tiež dobré meniť pánty na celých dvierkach nakoľko je vysoká pravdepodobnosť , že ak sa poškodil jeden záves poškodia sa v blízkej budúcnosti aj ostatné. Pri vŕzgajúcich pántoch je tiež dobrá výmena závesu pretože je pri nich pravdepodobne poškodený vodiaci mechanizmus a ich budúca funkcia je otázna. 
      Oprava miesta uchytenia závesu je náročnejšia a tu je na odbornom zvážení technika aký postup zvoliť.
A nakoniec si treba uvedomiť že odkladanie opravy , alebo výmeny závesu je nebezpečná vec nakoľko sa stáva že záves úplne odpadne a spôsobí úraz poprípade škody na inom majetku v domácnosti .Búchanie dverí vstavanej skrine a iné poškodenia.

Vstavaná skriňa má množstvo dielov , ktoré sa môžu poškodiť. Závažnejšie problémy sa však vyskytujú pri neodbornej montáži. Klasickým neduhom vstavaných skríň je použitie lacný kovaní . Často sú to vodiace prvky v plastovom prevedení , ktoré sa lámu. Tu je možná len ich výmena , ale aj tá sa dá urobiť kvalitne použitím adekvátnej správne vytipovanej  náhrady kovania . Vodiace kolieska na skrini búchyjú alebo vŕzgajú v dôsledku mechanického poškodenia. Toto sa odstraňuje výmenou vadných častí , nakoľko vodiace kolieska často obsahujú plastové časti a nemá zmysel ich opravovať.       Uvolnené  vodiace koľajnice klasika spôsobená zlým spôsobom ukotvenia - odstraňuje sa dodatočným kotvením. Tu je dôležité použiť správny typ kotviaceho kovania. 
      Búchanie dverí pri zatváraní . Odstraňuje sa dodatočnou montážou tlmiacich prvkov , ktoré zabezpečujú , že dvere sa pri zatváraní automaticky pribrzdia a mechanizmus ich dotiahne do základnej zatvorenej polohy. Pri dodatočnej montáži tlmenia  nie je nutné mechanicky upravovať rozmer dverí.
    Tlmenie tiež eliminujú dorazové štetiny a tie sa tiež dajú  dodatočne namontovať.
Mechanické poškodenie viditeľných častí kovaní sa často nedajú odstrániť retušom a preto sa z estetických dôvodov menia poškodené časti za nové.

Poškodenie pracovnej dosky na kuchynskej linke .

Pracovná doska je súčasť nábytku , ktorá je najviac exponovaná a máva najviac poškodení . Ich včasnou opravou zabezpečíte dlhšiu životnosť pracovnej dosky.    Škrabance a rôzne fľaky sa dajú čiastočne odstrániť retušom ,  na mechanické závady ťažšieho kalibru je nutný komplexnejší retuš,  ale aj to je zvládnuteľné. Opravou vyštiepených častí zabránite prenikaniu vody do dosky a zabránite vydutiu plochy.
    Nedostatočné podlepenie umývadla je nutné odstrániť čo najskôr s toho istého dôvodu . Vydutie je druhé najčastejšie poškodenie pracovnej dosky.
Posledným často sa vyskytujúcim problémom je poškodená tesniaca lišta a tu často pomôže iba výmena tesniacej lišty.


Poškodené výsuvy zásuviek, šuplíkov.

Zásuvka patrí medzi zložitejšie súčasti nábytku a tu býva často aj príliš veľa problémov , ktorých identifikácia si vyžaduje už nejaké skúsenosti  pretože je zložitejšia .     Nedoliehajúce čielka , zle fungujúci výsuv , zasekávajúce sa vodiace lišty , mechanické poškodenie zásuvky sú len základné poškodenia zásuviek.
Zásuvkový mechanizmus je citlivý na nadmerné zaťaženie , asymetricú a teda zlú montáž aj na zlé používanie . Obsluha zásuviek si tak ako všetok nábyto k vyžaduje cit a keďže sa zásuvky používajú napríklad v kuchyni veľmi často treba s nimi narábať citlivo.
    Aj nefungujúca zásuvka sa dá opraviť . Buď nastavením , doladením , alebo v tom horšom prípade výmenou vodiacich prvkov.
Oprava zásuviek je pre zručnejších majstrov a preto ak si netrúfate na novšie a sofistikovanejšie systémy, nechajte si to radšej opraviť.
     Zásuvky však majú aj neduhy ako je búchanie a toto sa dá tiež odstrániť doplnením zásuvky o tlmiace prvky a tým sa zabezpečí ich tiché dovieranie.