Atypické vstavané skrine

Atypické vstavané skrine

 

    V základnom princípe je každá vstavaná skriňa atypická nakoľko sa každá montuje do priestoru na základe jeho skutočných rozmerov. V článku sa povenujem špeciálnym prípadom montáže . Pre takéto varianty skrine sa nikto dopredu nerozhoduje, ale realizáciu atypickej vstavanej skrine si vyžaduje priestor , ktorý si vyberiete pre vstavanú skriňu . Nemusí to byť priamo napríklad stena, alebo strop pod uhlom , môže to byť aj kolízia skrine s vykurovacími telesami , s oknom ,komínom a podobne.

    Kolízia s vykurovacím telesom :

    Pri takejto variante si dajte pozor na vzdialenosť prvkov skrine od častí , ktoré majú vysokú teplotu .

Vysoká teplota môže zle pôsobiť na materiál skrine a hlavne na jeho hrany . Tie sa často olepujú tavným lepidlom a aj teplota tavenia lepidla je vysoko nad teplotou bežne používanou pri vykurovaní môže dôjsť k mäknutiu lepidla a aj odlepeniu hrany a tým znehodnoteniu nábytku .

      Problém môže byť aj s odvodom tepla do priestoru.

  Kolízia s ovládacími prvkami :

    Hlavice vykurovacích telies , vypínače , kľučky dverí , termostaty . Dbajte na to aby boli v dostatočnej vzdialenosti , aby ste sa k nim mohli bez problémov dostať , ale aby bola zabezpečená ich funkčnosť . Prípadnú kolíziu s kľučkou a dverami skontrolujete ešte pred montážou jednoducho. Horšie je to už pri termostatoch a hlaviciach radiátorov. Tie totiž pre svoju správnu funkciu potrebujú cirkuláciu vzduchu aby vedeli presne definovať teplotu priestoru v miestnosti . Ak ich prikryjete skriňou , vytvorí sa pri nich mikro priestor s vlasnou klímou a napriek tomu , že budete mať v miestnosti chladno , termostat sa nezapne pretože pri meracom čidle bude ešte teplo z dôvodu uzavretého priestoru.

  Kolízia zo spotrebičmi s priamym ohrevom :

    Jedná sa o situáciu napríklad v kuchyni pri ktorej je nutné dodržať bezpečné vzdialenosti určené výrobcom spotrebiča , aby nedošlo k požiaru . Preto nie je dobré situovať vstavanú potravinovú skriňu v kuchyni priamo k sporáku. Je samozrejme možné umiestniť do takejto skrine spotrebič na to určený avšak za dodržania pokynov výrobcu spotrebiča a za dodržania predpokladu dostatočného vetrania priestoru skrine .

  Vstavaná skriňa do šikminy :

      Dnes sú na trhu kovania pre posuvné systémy do šikminy a keď budete dodržiavať návody pre konkrétny typ kovania bude to jednoduché . Ak chcete vstavanú skriňu s otváravými  dverami teda s pántami myslite na to že sa musia aj otvoriť a teda dopredu premyslite možnosti otvorenia a prípadnej kolízie so stenou , alebo stropom.

      Je dobré si to nakresliť na papier v mierke aby ste mali istotu . Inak je to skriňa s náročnejšou montážou a hlavne náročnejším návrhom pre montérov zo skúsenosťami. Ak ste absolútny amatér nepúšťajte sa do toho !

Atypická vstavaná skriňa s osvetlením :

   Pre tieto prípady je na trhu tiež veľa osvetľovacích sád s montážou s predpripravenými koncovkami. S takouto sadou si dokáže spraviť osvetlenie aj kutil . Napriek tomu Vám doporučujem radšej sa obrátiť na špecializovaného technika . Je to predsa len práca s elektrickými zariadeniami a aj keď sa jedná o prácu s bezpečným napätím aj 12V rozvod môže vytvoriť skrat s následkom požiaru .

Televízor vo vstavanej skrini ?

    Aj s takouto požiadavkou som sa stretol a nie je nerealizovateľná. Vyžaduje si však už návrh poprípade dizajnéra a špeciálnejšie vyhotovenie.

  Vidíte že Atypická vstavaná skriňa môže byť nielen v šikmine v podkrový , ale aj v kuchyni , alebo v spálni. Ak  sa rozhodnete pre atypické riešenia myslite na možné problémy pri návrhu skrine či si ju montujete sami , alebo Vám ju montuje stolár na objednávku. Každý dobrý stolár je rád , keď aj zákazník aktívne pristupuje k návrhu. Počúvajte rady stolára ak má na ne argument , ale rozhodnutie je na Vašej strane. Spoločným prístupom bude Váš nábytok určite kvalitnejší.

                                                                                                                Váš www.nakos.sk                                       Výroba nábytku a predaj nábytkového kovania                        obchod@nakos.sk