Ako namontovať nábytkový záves GTV, BLUM , HAFELE ...

Ako namontovať nábytkový záves GTV, BLUM , HAFELE , HETTICH ...

 

 Základné pokyny: 

     Základom montáže je správne umiestnenie hlavnej monážnej diery v drvivej väčšine priemeru 35 mm. Je nutné dodržať hlavne rozmer od strany otvárania. Aj keď sa jedná o niekoľko milimetrov.

A nábytkové závesy sú konštrukčne na takúto alternatívu pripravené prílišné odchylky Vám môžu spôsobiť problémy pri dolaďovaní dverí. Je nutné dodržať rozmery umiestnenia závesov .

    

Správne zameranie a označenie miesta montáže :

  Pred montážou si zameriame miesta montážnych dier a predznačíme si ich jamkárom a predvŕtaním. Druhou časťou montáže je vycentrovanie závesu pred samotným naskrutkovaním na dvere. Záves musí byť kolmo na hranu. Odchylky od kolmice spôsobujú pnutia v závese a znižujú jeho životnosť často ho nenávratne poškodzujú. Kolmicu je jednoduché nastaviť použitím uholníka.

 Montáž pántov :

   Po vycentrovaní  môžeme záves  naskrutkovať skrutkou vhodnou pre daný záves a hrúbku materiálu . Povrchy nábytkových dielcov bývajú často hladké a nepredznačená skrutka zvykne skĺznuť čo spôsobí priečne a teda nežiaduce vyosenie závesu. Záves doťahujte s citom príliš silný moment skrutkovania by mohol pretočiť skrutku a záves by nebol dostatočne pevne priskrutkovaný a mohol by sa po čase uvolniť. 

     

Montáž dvierok : 

    Po naskrutkovaní závesu priložíme dvierka ku korpusu a postupujeme rovnako ako pri montáži nábytkového závesu na dvierka. Nastavíme si dvierka do požadovanej polohy a predznačíme si montážne otvory. Nezabudnite si pripevniť montážnu podložku na záves. Zdemontujeme montážnu podložku - platničku závesu a naskrutkujeme ju na korpus.

    

Nasadenie dvierok a doladenie: 

  Dvierka aj korpus sú pripravené pre konečnú montáž. Závesy dverí vsunieme do platničky a zaskrutkujeme v strednej polohe. Ak máme variantu nacvakávaciu je to jednoduchšie a dvierka iba nacvakneme. Dvere doladíme dolaďovacími skrutkami a môžeme používať.

 

    Ak sme montáž previedli správne výsledkom bude dobre fungujúci nábytok bez škrípania.
Zámerne nieje v článku žiadny konkrétny záves pretože BLUM , GTV , HAFELE a ostatný výrobcovia kovaní majú svoje konštrukčné špecifiká. Preto prikladám adresy kde si môžete tieto špecifikácie nájsť.

 

        Aplikácia pre montážne návody BLUM www.blum.com/sk/sk/services/assembly-adjustment/easy-assembly-app/

       Katalóg s technickými parametrami GTV www.gtv.com.pl/sk/podpora-sk/katalogy-a-prospekty/katalogy/

     Katalóg s technickými parametrami HAFELE www.hafele.cz/INTERSHOP/web/WFS/Haefele-HCZ-Site/cs_CZ/-/EUR/Static-View/pdfcatalog/cs_CZ/TCH-FF-Int...

 

Veľa šťastia pri montáži          Váš www.nakos.sk